MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Compaxo Fijne Vleeswaren B.V.

 
Gezondheid/welzijn:

Compaxo is gecertificeerd volgens de foodstandaard IFS, en we blijven dit beschouwen als dé te handhaven kwaliteitsnorm. Wij hebben een dermate hoog vertrouwen in ons eigen hygiënebeleid, dat we de akkoord zijn gegaan met de IFS unanounced foodchecks. Dit houd in dat er ieder moment van de dag een inspecteur naar binnen mag om onze fabriek te controleren op het voldoen aan IFS normeringen. Investeringen in het verbeteren van hygiënebeleid staan bij ons hoog in het vaandel. Recent is ons personeel middels een e- learning module bijgeschoold met een cursus hygiëne. Het feit dat we de kwaliteit van onze producten en grondstoffen gedeeltelijk in huis op een eigen laboratorium controleren, maakt ons zeer flexibel om te schakelen indien de resultaten niet naar behoren zijn. Wij proberen met onze klanten mee te denken om onze producten gezonder te maken door zout, E- nummer en allergenenreductie. Een mooi voorbeeld hiervan is onze ontwikkelde satégehakt zonder pinda-allergeen.

Dierenwelzijn:

Doordat wij toeleverancier Compaxo Vlees B.V. te Zevenaar in eigen handen hebben, hebben we voor een groot deel direct toezicht op het naleven van dierenwelzijn. Zevenaar houdt hier rekening mee door middel van verschillende maatregelen. Ten eerste wordt er alleen gebruik gemaakt van gecertificeerde vee transporteurs. Daarnaast is er de samenwerking met de organisatie Eyes on Animals die toeziet op het welzijn van de dieren. Compaxo hecht daarbij waarde aan tips en adviezen die deze organisatie geeft om het voor varkens zo aangenaam mogelijk te maken en volgt deze adviezen waar mogelijk op. Compaxo slacht alleen in Nederland gefokte en gehouden varkens die van IKB- gecertificeerde boeren komen. De ontwikkelingen op het gebied van verdovingen voor de slacht, worden op de voet gevolgd en vergeleken met de huidige verdovingsmethode om te bekijken of het op een nóg diervriendelijkere manier zou kunnen. Compaxo voert veel controles uit op dierwelzijn en brengt zo nodig verbeteringen aan.

Alle medewerkers die met levende dieren werken zijn SVO-gediplomeerd. Daarnaast maakt Compaxo gebruik van 2 animal welfare officers die zijn opgeleid door de universiteit van Bristol. Compaxo heeft camera-toezicht in de stallen en losplaats. De locatie Gouda in Gouda is daarnaast SKAL en Beter Leven gecertificeerd.

 

Klimaat en milieu:

Bij nieuwe investeringen wordt altijd gezocht naar methoden die het milieu minder belasten. Te denken valt bijvoorbeeld energiezuinige warmte terugwinning installaties op de koelinstallaties. Qua inrichting van fabrieksinterieur timmert Compaxo ook aan de weg rondom milieubesparende oplossingen. Zo wordt er veel geïnvesteerd in LED- verlichting die milieuvriendelijker is dan de voorheen gebruikte TL-verlichting. Deze verlichting gaat op basis van bewegingssensoren automatisch aan/uit, waardoor er bij afwezigheid van personeel nooit onnodig licht zal branden. We kiezen veelal voor automatische snel- sluitdeuren en plafonds zijn recent volledig dichtgetimmerd middels geïsoleerd RVS materiaal. Dit zorgt beiden voor een betere isolering en vergt minder inspanning van koelsystemen. Voor de koelcellen werd voorheen gebruik gemaakt van freon, een materiaal dat een negatief effect op het broeikaseffect bleek te hebben. Dit is inmiddels allemaal vervangen door milieuvriendelijkere koelmiddelen en deels door een duurzame ammoniakinstallatie. De hoeveelheid ammoniak is wel van dusdanig laag niveau, dat het geen direct gevaar voor omgeving kan hebben. Doordat Compaxo een waterzuivering in eigen beheer heeft, wordt ongeveer 85% van al het gebruikte water intern gezuiverd en daarna geloosd op het gemeenteriool. Via aansluiting bij het RVO neemt Compaxo deel aan het MJA3 convenant en heeft het de afspraken goed nageleefd. Er wordt gewerkt met een energie efficiencyplan. Rondom afvalverwerking worden ongeveer 20 afvalstromen gescheiden ingezameld.

Via het convenant van het afvalfonds werkt Compaxo mee aan het verbeteren van duurzaamheid rondom verpakkingsmateriaal. Zo zijn vrijwel alle karton en papieren etiketten voorzien van het FSC keurmerk. Een groot deel van het plastic verpakkingsmateriaal dat we gebruiken, kunnen we voorzien van een plastic hero logo. Onze verpakkingen zijn daarnaast PVC/PVDC-vrij. PVC/PVDC werd vroeger als zuurstof barrière gebruikt, maar geeft bij recycling giftige stoffen vrij. Wij maken gebruik van EVOH materiaal, wat een milieuvriendelijker alternatief is. Compaxo probeert rondom de verpakkingsadviezen naar de klant toe, duurzaamheid in het achterhoofd te houden. Wij zoeken altijd de grenzen middels een zo dun mogelijke folie, zonder dat dit ten koste van gebruiksvriendelijkheid en conservering gaat.

Een goed voorbeeld van een creatieve oplossing voor het voldoen aan de omgevingsvergunning, is die rondom het gegroepeerd vervoer van onze medewerkers. De omliggende bewoners ondervonden voorheen veel overlast van parkerende medewerkers, wat in de ochtend veel overlast met zich meebracht. Compaxo loste dit op door busvervoer in te zetten voor medewerkers uit regio Rotterdam. Deze oplossing bracht daarbovenop secundaire arbeidsvoordelen voor de medewerkers en is bovendien een milieuzuinige oplossing doordat deze groep minder met de eigen auto naar het werk gaat. Doordat Compaxo zijn vrachtwagenpark in eigen handen heeft, zorgt dit voor een verhoogde druk op efficiëntie in distributie. Middels track & tracing systemen hopen wij het aantal kilometers en hieraan gekoppeld benzineverbruik zoveel mogelijk te reduceren.

Sociale verantwoordelijkheid:

De vennootschap Compaxo heeft aandacht voor arbeidsomstandigheden en veilig werken op de werkvloer. Het personeel volgt opleidingen en trainingen, gericht op EHBO en het bevorderen van veilig en hygiënisch werken. Daarnaast is er een fysiotherapeut beschikbaar voor de begeleiding en behandeling van werknemers. De personeelsvereniging is verantwoordelijk voor diverse bedrijfsuitjes waar werknemers aan deel kunnen nemen. Ook is er een bedrijfsledengroep (BLG) aangesteld binnen Compaxo die de belangen van de werknemers behartigd, met name op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Binnen Compaxo stimuleren wij de interne doorgroeimogelijkheden van onze medewerkers. Zo hebben wij het voorman in opleiding traject in het leven geroepen, om talentvolle krachten door te laten stromen tot leidinggevenden. Een ander voorbeeld is het geven van interne MBO-opleidingen aan onze veelbelovende medewerkers, vanuit een gevestigd opleidingsinstituut binnen de vleeswarenindustrie: de SVO Food. Binnen Compaxo hebben wij een grote etnische diversiteit met een ruim aantal nationaliteiten. Wat dat betreft is Compaxo een bedrijf dat werkt met medewerkers vanuit een goede afspiegeling uit de maatschappij. In samenwerking met de gemeente houden wij onze ogen open voor mogelijkheden om werkloze jongeren (WAJO) en 56+ers bij ons een werkplek te bieden. Met de sociale werkvoorziening proberen wij mensen het hele jaar door aan het werk te krijgen. Waar zij via de sociale werkvoorziening zomers in de groene sector aan het werk gehouden kunnen worden, hebben wij vaak in de winter een piek en behoefte aan extra flexibel personeel. Wij bieden voor ons personeel een EHBO-opleiding die gericht is op Compaxo, mede hierdoor hebben wij voldoende EHBO'ers op de werkvloer om de veiligheid te vergroten. Bij Compaxo hebben wij onze eigen bedrijfsarts waar medewerkers altijd terecht kunnen. Deze begeleidt hen eveneens bij alternatieve trajecten bij ziekten en re-integraties.